Naše pořady

Máme rádi zvířata Premiéra 20.4.2024

Celovečerní pořad věnovaný zvířecí symbolice v české lidové tradici.

Koncert zahájili nejmladší Perníčci se svým veselým pásmem Kykyryký, prší!

Následovaly vystoupení Marcipánku - U vody, Komáří veselice a Zabíjačka.

Nejmladší Perníček si odbyl premiéru Stínání kohouta.

Svatební písně o holubičce a holoubkovi pod názvem Veselka předvedli nejstarší členové souboru.

Střední zakončili pásmem Vostatky - masopustním průvodem s maskami.

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_1539.jpg DS2_1587.jpg Obrázek WhatsApp, 2024-05-02 v 17.58.46_c819e029.jpg Obrázek WhatsApp, 2024-05-02 v 17.58.48_5eb36b79.jpg
Tenkrát na Vánoce Premiéra 6.12.2023

Vánoční koncert, na který dorazil i náš host, DFS Sluníčko z Rokycan.

Marcipánek 1 a 2 uvedl roztančené koledičky. Marcipánek 3 se těšil na Mikuláše!

Perníček střední - Před Vánoci - Roztančená humorná koleda o tom, co vše se musí stihnout před Štědrým večerem!

Sluníčko nám připomnělo atmosféru Půlnoční mše písní Svatou dobu.

Perníček malý se vydal na Štěpánskou koledu a bez muziky!

Sluníčko ve svém druhém vstupu uvedlo své slavné pásmo “Když jsme jeli do Betléma” - Cesta byla plná outrap se šťastným koncem.

S nejstaršími Perníčky jsme se vydali na roztančenou a veselou Štěpánskou zábavu!

Fanfrnoch - Společné finále našich souborů bylo tou správnou tečkou naším putováním!

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
406758167_658134676479461_8311979593727717814_n.jpg 406779754_658134636479465_6143132725938545937_n.jpg 406800211_658134603146135_8843013623478817831_n.jpg 408557815_658134699812792_8558495303040562268_n.jpg
Léto na vsi Premiéra 27.4.2023

Dlouho plánovaný pořad, kterým jsme zakončily cyklus výročních témat našich celovečerních pořadů. Tak a máme zpracovaný celý lidový rok. A jak to celé vypadalo?

Perníček 34 - Slet čarodějnic - začali jsme Filipojakubskou nocí!

Marcipánek 1 - O zajíčkovi

Perníček 12 - Kykyryký, prší! - Medardova kápě, čtyřicet dnů kape! A premiéra dětské choreografie o zvířátcích na statku byla perlou celého večera.

Marcipánek 23 - Svatojánská postýlka - krásný zvyk o dětském sběru bylin během slunovratu

Perníček 56 - Svatojánská noc - Sběr bylin, zaříkávání lesa a tanec u ohně

Perníček 34 - Za humny - práce ve mlýně

Perníček 56 - Obžínky - slavnost s předáváním “obžínkového věnce” sedlákovi

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_7305.jpg DS2_7359.jpg DS2_7452.jpg DS2_7496.jpg
Adventní čas Premiéra 8.12.2022

Předvánoční svátky svatých jsou provázeny tradicemi, obchůzkami, rituály, které jsme se v našem programu snažili připomenout! V rámci představení tedy divák shlédl:

Svatý Martin 11.11.: Definitivně skončily práce na poli a začaly práce doma u kamen - Perníček 6 - Přástky

Svatá Cecílie 22.11.: Patronka muzikantů. Pořádaly se výroční schůze hudebních spolků - Marcipánek 1 - Koledička

Svatá Kateřina 25.11.: Poslední tancovačka v roce, ženy poroučely a platily muzice, ženy žádaly o tanec - Marcipánek 2+3 - Kateřinská a Perníček 3+4 - Pepík

Svatý Ondřej 30.11.: Patron nevěst. Chodívalo se v noci věštit o milého - Perníček 5+6 - Věštebná

Svatá Barbora 4.12.: Patronka dětí. Obchůzka bíle zahalených panen, stále šeptajících mulisi (modli se...) - Perníček 5

Svatý Mikuláš 6.12.: Patron nespravedlivě odsouzených - Perníček 1+5 - Mikuláš

Svatý Ambrož 7.12.: Nositel jména božské ambrózie. Zkoušel děti, zda dodržují půst - Perníček 2+5 - Ambrož

Svatá Lucie 13.12.: Nositelka světla, ochránkyně proti čarodějnicím - Perníček 3+4 - Slet čarodějnic, Perníček 6 - Lucie

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_5820.jpg DS2_6017.jpg DS2_6155.jpg PC082301.jpg
Obrázky z Polabí Premiéra 10.4.2022

V rámci představení mohl divák shlédnout nejprve soubor Marcipánek, který si připravil taneční ztvárnění letních her v choreografiích: U vody, Školička a Jakejpak ty budeš pták?, vše za doprovodu muziky FS Lipka.

Perníček následně uvedl v novém nastudování choreografie, které následně reprezentovaly město i ZUŠ na celostátní úrovni: Pardubický expres, Kejklíři jedou, Ženíšek a Cigáni.

Vystoupila také muzika Perníčku s pásmem Vandrovali hudci, s kterým následně uspěla v Celostátním kole soutěže lidových muzik v Mikulově.

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
Ma23-02.jpg Mu02.jpg Pe1-04.jpg Pe45-02.jpg
Ten vánoční čas Premiéra 5.12.2021

Vzhledem k aktuálně se zhoršující epidemiologické situaci, vydalo vedení ZUŠ Havlíčkova nařízení, ve kterém do odvolání ruší veškerá veřejná vystoupení. Proto jsme se rozhodli využít termín i získané dotace na pronájem KD Hronovická, přesunuli jsme výuku všech skupin tam a natočili jejich vystoupení. Následně jsme ho nechali sestříhat do podoby našeho plánovaného celovečerního představení a umístili na youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=yemQhngVpkU

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_0846.jpg DS2_1027.jpg DS2_1298.jpg DS2_1469.jpg
Betlémská cesta Premiéra 8.12.2019

V celovečerním pořadu Perníček ztvárnil tradice od Štědrého dne do Třech králů:

Štědrej večer, kdy se neobdarovávali pouze lidé, ale i příroda a zvěř

Čekání na půlnoční mši si lid zpříjemňoval hrou v kostky či hrou v karty - my si na jevišti zahráli Černého Petra

Půlnoční mši O narození Pána Krista doprovodil soubor zobcových fléten a zazněly písně Adama Václava Michny z Otradovic - Česká mariánská muzika

1. svátek vánoční lid trávil rozjímáním, ale 2. svátek Vánoční na Štěpána se navštěvoval, veselil i koledoval! Pásma Koleda, koleda Štěpáne a Na Štěpána není pána! kdy v rámci tanečního ztvárnění venkovské veselice vystoupil i FS Lipka.

Vánoční legendu jsme si připomněli formou Pastýřské a Tříkrálové hry.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_6778.jpg DS2_6812.jpg DS2_6916.jpg DS2_7157.jpg
Masopust, Masopust! Premiéra 3.3.2019

Masopustní období, tzn. období od Třech králů do Popeleční středy, bylo letos dlouhé skoro dva měsíce. Náš pořad připomněl zvyky a tradice, které se během něj děly.

V úvodu dívky z Perníčku 3 roztočily kolovraty a zazpívaly a tanečně propojily krásné kánony. Jejich tvůrčí práci přerušily děti z Marcipánku 1, které nám tanečně připomněli skutečnost, že se o masopustu pořádalo mnoho svateb. Marcipánek 2 si užil zabíjačku na Tučný čtvrtek, která k masopustu dříve neodmyslitelně patřila. Marcipánek 3 se pak vydal s panem učitelem na obchůzku s Blažejem a Řehořem, aby se panu učiteli dostalo odměny za jeho práci.

Hromnice - dávné luperkálie, jsme si připomněli Mariánským průvodem se svíčkami. Děti z Perníčku 1 vyrazili na Šibřinky (tancovačku s tématem), jejichž letošní téma bylo - Pardubický expres! Ten nás tanečně provezl po pardubickém venkově! Život Svaté Doroty hudebně vzpomenula Muzika Perníčku. A závěrečnou slavnostní masopustní obchůzkou “Vostatky”, kterou jsme zrekonstruovali dle pamětníka Vostrálka od Skutče a na kterou jsme si sami na soustředění připravili kostýmy, jsme se vesele protančili s Perníčkem 2 až k Popeleční středě!

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_0320.jpg DS2_0474.jpg DS2_0508.jpg DS2_0551.jpg
Od Šumavy k Tatrám Premiéra 8.5.2018

Pořad k oslavám 100.výročí založení Československa. V rámci představení jsme se zaměřili na etnografické regiony tehdejšího Československa a některé výrazné si připomněli:
Marcipánek 1 si připravil dětské taneční hry za doprovodu muziky FS Lipka
Marcipánek 2+3 lidové tance z Valašska za doprovodu muziky FS Lipka
Perníček 1 – Lidové tance z Polabí v doprovodu dětské muziky Perníček
Perníček 2A – Chodské kolečko – Chodsko jako nejvýraznější region s významnou historií, kde čerpali čeští obrozenci nemohlo být opominuto!
Perníček 2B – To valašské opalisko, tance typické pro valašskou pasteveckou kulturu, která se táhla po celém karpatském oblouku.
Perníček 3 - lidové tance ze Zemplína jsou velmi specifické. Dívčí karička – tanec kolového typu který si dívky samy doprovází pouze zpěvem.
Perníček 2AB – Kejklíři jedou – jinoetnické vlivy na českou a slovenskou kulturu.
Koncert k výročí založení Československa měl velký divácký úspěch. Společně jsme odhalili taje naší národní kultury, které díky dnešnímu komerčnímu způsobu života upadají v zapomnění. Naším cílem byla oslava založení Československé republiky a připomenutí naší slovanské kultury.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_09688.jpg DS2_09770.jpg DS2_09794.jpg DS2_09876.jpg
Na jarmarku Premiéra 14.5.2017

Děti z našich dětských folklorních souborů Perníček a Marcipánek během celovečerního koncertu cestovaly časem a zastavil se před 150 lety ve vesnickém stavení našich praprababiček. Společně s nimi prožili období výročního jarmarku.
Marcipánek 1+2+3 si připravil řemeslnické tance za doprovodu muziky souboru Lipka: “Narodil se mladej švec”, “Já prodávám manžestr”, “My řezníci řemesníci”
Perníček 3 tanečně zdůraznil trhovní funkci jarmarku “Z jarmarku pardubského”
Perníček 1 zabrousil na jarmareční tancovačku “Muziko, ty hrej!”
Perníček 2 představil potulné kejklířské řemeslo “Kejklíři jedou!”
Perníček 3 ochutnal exotický nápoj - kávu, v pásmu “Meleme, meleme”

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_1104.jpg DS2_1136.jpg Pe1-06.jpg Pe3-04.jpg
Na Mikuláše… v nebi, pekle i mezi nimi Premiéra 4.12.2016

Příchod svatého Mikuláše do stavení byl pro děti velmi napjatě očekáván vždy. V životě naší tradiční společnosti i dnes. Během koncertu jsme nahlédli nejen do dušiček napjatých dětí, ale i na nebe mezi anděly a k čertům do pekla. Všude probíhaly přípravy na Mikulášskou obchůzku. Následně přišel i sám svatý Mikuláš…

Když pak Mikuláš odešel, začali se Vánoční trhy, kde jste mohli koupit vše potřebné pro pečení cukroví, vánoční ozdoby, betlémy, prostě vše potřebné pro přípravu krásných Vánočních svátků. Proto byla i tržnice nedílnou součástí našeho koncertu.

Premiérově jsme uvedli pásma: Než přijde Mikuláš, Andělská abeceda,Pekelný mariáš a Mikulášský jarmark.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Příloha č.2
Přiložené fotografie
CIMG7495m.jpg CIMG75401m.jpg CIMG7777m.jpg DSC_8535m.jpg
Tenkrát na Vánoce Premiéra 16.12.2015

Všechna taneční pásma našich dětských souborů vtipně a civilně propojil FS Lipka, který diváky zavedl na jednu běžnou zkoušku souboru…

Společně jsme prožili čas od příprav vánočních svátků až do svatého Štěpána.

Marcipánek 1+2 si připravil krátké koledičky. Marcipánek 3 se ve své choreografii nechal inspirovat půstem a pověstem o zlatém prasátku. Perníček 1 řešil jak se krásně ustrojit na štědrovečerní večeři, aby jim to slušelo. Perníček 2 zatančil jedinou reprízu večera - Zimní hrátky, a premiérově uvedl Štěpánské koledování. Perníček 3A tancem ztvárnil předvánoční shon a stres v kontrastu krásné pohody Vánočních svátků. Perníček 3B tanečním pásmem Na svatého Štěpána vzpomněl na zasloužené veselení chasy po té, co hospodář vyplatil svou čeleď.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
pozvanka_vanoce_2015.jpg thumb_CIMG5153_1024.jpg thumb_CIMG5231_1024.jpg thumb_CIMG5298_1024 2.jpg
O letnicích Premiéra 10.5.2015

Společný pořad našich dětských folklorních souborů a hostů z Kunovic - Handrláčku nás proved obdobím od Svatého Jiří do Svatého Jána.

Na sv. Jiří vylezli hadi a štíři, o Filipojakubské noci měly slet čarodějnice a pak Handrláček postavil májku.

Svatodušní svátky jsme oslavili Hrou na království, Vybíráním studánek, zrekonstruovali jsme dle zápisů již zapomenutou městskou zábavu “Střelba ku ptáku” a Handrláček nás vzal na moravskou Jízdu králů.

Svatého Jána jsme oslavili sbíráním bylin do Svatojánské postýlky a zvyků chasy kolem Svatojánských ohňů.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.12.31.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.14.18.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.16.01.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.19.02.png