Naše pořady

Betlémská cesta Premiéra 8.12.2019

V celovečerním pořadu Perníček ztvárnil tradice od Štědrého dne do Třech králů:

Štědrej večer, kdy se neobdarovávali pouze lidé, ale i příroda a zvěř

Čekání na půlnoční mši si lid zpříjemňoval hrou v kostky či hrou v karty - my si na jevišti zahráli Černého Petra

Půlnoční mši O narození Pána Krista doprovodil soubor zobcových fléten a zazněly písně Adama Václava Michny z Otradovic - Česká mariánská muzika

1. svátek vánoční lid trávil rozjímáním, ale 2. svátek Vánoční na Štěpána se navštěvoval, veselil i koledoval! Pásma Koleda, koleda Štěpáne a Na Štěpána není pána! kdy v rámci tanečního ztvárnění venkovské veselice vystoupil i FS Lipka.

Vánoční legendu jsme si připomněli formou Pastýřské a Tříkrálové hry.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_6778.jpg DS2_6812.jpg DS2_6916.jpg DS2_7157.jpg
Masopust, Masopust! Premiéra 3.3.2019

Masopustní období, tzn. období od Třech králů do Popeleční středy, bylo letos dlouhé skoro dva měsíce. Náš pořad připomněl zvyky a tradice, které se během něj děly.

V úvodu dívky z Perníčku 3 roztočily kolovraty a zazpívaly a tanečně propojily krásné kánony. Jejich tvůrčí práci přerušily děti z Marcipánku 1, které nám tanečně připomněli skutečnost, že se o masopustu pořádalo mnoho svateb. Marcipánek 2 si užil zabíjačku na Tučný čtvrtek, která k masopustu dříve neodmyslitelně patřila. Marcipánek 3 se pak vydal s panem učitelem na obchůzku s Blažejem a Řehořem, aby se panu učiteli dostalo odměny za jeho práci.

Hromnice - dávné luperkálie, jsme si připomněli Mariánským průvodem se svíčkami. Děti z Perníčku 1 vyrazili na Šibřinky (tancovačku s tématem), jejichž letošní téma bylo - Pardubický expres! Ten nás tanečně provezl po pardubickém venkově! Život Svaté Doroty hudebně vzpomenula Muzika Perníčku. A závěrečnou slavnostní masopustní obchůzkou “Vostatky”, kterou jsme zrekonstruovali dle pamětníka Vostrálka od Skutče a na kterou jsme si sami na soustředění připravili kostýmy, jsme se vesele protančili s Perníčkem 2 až k Popeleční středě!

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_0320.jpg DS2_0474.jpg DS2_0508.jpg DS2_0551.jpg
Od Šumavy k Tatrám Premiéra 8.5.2018

Pořad k oslavám 100.výročí založení Československa. V rámci představení jsme se zaměřili na etnografické regiony tehdejšího Československa a některé výrazné si připomněli:
Marcipánek 1 si připravil dětské taneční hry za doprovodu muziky FS Lipka
Marcipánek 2+3 lidové tance z Valašska za doprovodu muziky FS Lipka
Perníček 1 – Lidové tance z Polabí v doprovodu dětské muziky Perníček
Perníček 2A – Chodské kolečko – Chodsko jako nejvýraznější region s významnou historií, kde čerpali čeští obrozenci nemohlo být opominuto!
Perníček 2B – To valašské opalisko, tance typické pro valašskou pasteveckou kulturu, která se táhla po celém karpatském oblouku.
Perníček 3 - lidové tance ze Zemplína jsou velmi specifické. Dívčí karička – tanec kolového typu který si dívky samy doprovází pouze zpěvem.
Perníček 2AB – Kejklíři jedou – jinoetnické vlivy na českou a slovenskou kulturu.
Koncert k výročí založení Československa měl velký divácký úspěch. Společně jsme odhalili taje naší národní kultury, které díky dnešnímu komerčnímu způsobu života upadají v zapomnění. Naším cílem byla oslava založení Československé republiky a připomenutí naší slovanské kultury.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_09688.jpg DS2_09770.jpg DS2_09794.jpg DS2_09876.jpg
Na jarmarku Premiéra 14.5.2017

Děti z našich dětských folklorních souborů Perníček a Marcipánek během celovečerního koncertu cestovaly časem a zastavil se před 150 lety ve vesnickém stavení našich praprababiček. Společně s nimi prožili období výročního jarmarku.
Marcipánek 1+2+3 si připravil řemeslnické tance za doprovodu muziky souboru Lipka: “Narodil se mladej švec”, “Já prodávám manžestr”, “My řezníci řemesníci”
Perníček 3 tanečně zdůraznil trhovní funkci jarmarku “Z jarmarku pardubského”
Perníček 1 zabrousil na jarmareční tancovačku “Muziko, ty hrej!”
Perníček 2 představil potulné kejklířské řemeslo “Kejklíři jedou!”
Perníček 3 ochutnal exotický nápoj - kávu, v pásmu “Meleme, meleme”

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_1104.jpg DS2_1136.jpg Pe1-06.jpg Pe3-04.jpg
Na Mikuláše… v nebi, pekle i mezi nimi Premiéra 4.12.2016

Příchod svatého Mikuláše do stavení byl pro děti velmi napjatě očekáván vždy. V životě naší tradiční společnosti i dnes. Během koncertu jsme nahlédli nejen do dušiček napjatých dětí, ale i na nebe mezi anděly a k čertům do pekla. Všude probíhaly přípravy na Mikulášskou obchůzku. Následně přišel i sám svatý Mikuláš…

Když pak Mikuláš odešel, začali se Vánoční trhy, kde jste mohli koupit vše potřebné pro pečení cukroví, vánoční ozdoby, betlémy, prostě vše potřebné pro přípravu krásných Vánočních svátků. Proto byla i tržnice nedílnou součástí našeho koncertu.

Premiérově jsme uvedli pásma: Než přijde Mikuláš, Andělská abeceda,Pekelný mariáš a Mikulášský jarmark.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Příloha č.2
Přiložené fotografie
CIMG7495m.jpg CIMG75401m.jpg CIMG7777m.jpg DSC_8535m.jpg
Tenkrát na Vánoce Premiéra 16.12.2015

Všechna taneční pásma našich dětských souborů vtipně a civilně propojil FS Lipka, který diváky zavedl na jednu běžnou zkoušku souboru…

Společně jsme prožili čas od příprav vánočních svátků až do svatého Štěpána.

Marcipánek 1+2 si připravil krátké koledičky. Marcipánek 3 se ve své choreografii nechal inspirovat půstem a pověstem o zlatém prasátku. Perníček 1 řešil jak se krásně ustrojit na štědrovečerní večeři, aby jim to slušelo. Perníček 2 zatančil jedinou reprízu večera - Zimní hrátky, a premiérově uvedl Štěpánské koledování. Perníček 3A tancem ztvárnil předvánoční shon a stres v kontrastu krásné pohody Vánočních svátků. Perníček 3B tanečním pásmem Na svatého Štěpána vzpomněl na zasloužené veselení chasy po té, co hospodář vyplatil svou čeleď.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
pozvanka_vanoce_2015.jpg thumb_CIMG5153_1024.jpg thumb_CIMG5231_1024.jpg thumb_CIMG5298_1024 2.jpg
O letnicích Premiéra 10.5.2015

Společný pořad našich dětských folklorních souborů a hostů z Kunovic - Handrláčku nás proved obdobím od Svatého Jiří do Svatého Jána.

Na sv. Jiří vylezli hadi a štíři, o Filipojakubské noci měly slet čarodějnice a pak Handrláček postavil májku.

Svatodušní svátky jsme oslavili Hrou na království, Vybíráním studánek, zrekonstruovali jsme dle zápisů již zapomenutou městskou zábavu “Střelba ku ptáku” a Handrláček nás vzal na moravskou Jízdu králů.

Svatého Jána jsme oslavili sbíráním bylin do Svatojánské postýlky a zvyků chasy kolem Svatojánských ohňů.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.12.31.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.14.18.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.16.01.png Snímek obrazovky 2019-05-01 v 19.19.02.png