Vystoupení

Hlavním cílem naší práce je obnovovat již zaniklé tradice našeho kraje. Cesta za poznáním toho „Jak žily naše prabáby“ zde na Pardubicku není nikterak snadná. Začínáme bádáním v kronikách, sbírkách, encyklopediích a mnoha dalších moudrých knihách, kde nacházíme písně, tance, popisy dnes již zapomenutých rituálů i s jejich hlubšími významy, vzhled tradičních oděvů, vzhled užívaných obřadních masek nebo i
techniku rukodělné výroby materiálů i věcí. Dle nastudovaných popisů následně vyrábíme kroje, masky a rekvizity.

Získané informace rozčleníme do menších celků, které s našimi členy během výuky dále zpracováváme a vzájemnou spoluprací vkládáme poznané skutečnosti do tanečně hudebních pásem pro jednotlivá oddělení.

Když se pak spojí celý náš soubor, vznikne celovečerní pořad věnovaný jednomu konkrétnímu společnému tématu. Veřejná prezentace celovečerních pořadů, které obsahují ucelené a zajímavě zpracované informace o životě našich prababiček v našem kraji, je věnovaná nejen rodičům a přátelům našim členů a široké veřejnosti, ale i       spolužákům našich dětí ve formě výchovných koncertů, které pro ně    s velkým úspěchem pořádáme

 

Celovečerní programy takto zpracované, které měly největší úspěch u široké veřejnosti podle jejich ohlasů a reakcí:

v roce 2013:

O Velikonocích s Perníčkem a Marcipánkem
O Vánocích s Perníčkem a Marcipánkem

V roce 2014:

O posvícení s Perníčkem a Marcipánkem
O Vánocích s Perníčkem a Marcipánkem

V roce 2015:

O letnicích s Perníčkem, Marcipánkem a Handrláčkem

Proběhlá vystoupení

Dožínky Pardubice
23. 9. 2018
Hravé odpoledne na farmě Apolenka
11. 9. 2018
Muzeum Praha, akce s FS Lipka
8. 9. 2018

Další proběhlé akce