o nás

Společně s dětmi odhalujeme „jak žily naše prabáby“ během celého roku.

Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tématicky provázána
(Vánoce, Velikonoce, Posvícení s Perníčkem a Marcipánkem).

Během těchto pořadů divák získá ucelenou představu o již dávno zapomenutých tradicích. Proto je soubor s oblibou uvádí i ve formě výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ.

Za léta svého působení se soubor Perníček již právem řadí mezi českou špičku.

Folklorní soubor reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (např. MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy)       i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).

Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.