Marcipánek

Dětský folklorní soubor Marcipánek vznikl v roce 1996 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925,  Pardubice, jako přípravka souboru Perníček. Děti od 3 do 7 let v něm přirozeně rozvíjí své dovednosti pomocí zpěvu lidových písní, her, tanců a říkadel. S vlastním programem již soubor sbírá své první jevištní zkušenosti v divadlech, na festivalech a folklorních přehlídkách.

Marcipánek spolupracuje s Perníčkem i na celovečerních představeních, během kterých se děti dozvídají „Jak žily naše prabáby na Pardubicku“. Hravým způsobem děti dětem odhalují pravý význam našich tradic a svátků: Vánoce, Velikonoce, letnice, posvícení…