HISTORIE SOUBORU

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 na tanečním oboru Základní umělecké školy Havlíčkova 925,  Pardubice a pod jejími křídly působí dodnes. Za léta svého působení souborem prošlo již více než 1100 dětí. Dnes v něm hraje, tančí a zpívá na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“ a o hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.

 

Historie souboru a vznik vlastního občanského sdružení

Historie Perníčku je úzce spjatá s dalšími dětskými soubory z Pardubic. Z Holoubku, který v 80. letech zřizovala Tesla, vedly ho sestry Blanka Slouková a Jitka Vítková a tančily v něm děti do 8let, následně děti starší přešly do DFS Radost nebo do DFS Perníček a to tak, že jeden rok do Radosti a další do Perníčku. Folklorní soubory spolu úzce spolupracovaly, a proto si založily i společné občanské sdružení HOPERA (*1991, Holoubek, Perníček, Radost). V průběhu dalších let se Perníček zcela osamostatnil a při ZUŠ si založil i vlastní přípravný soubor Marcipánek (*1996). V roce 2009 došlo k významnému milníku v dějinách souboru. Blanka Slouková odešla do důchodu a stala se zástupcem organizačního vedoucího a soubor předala do ruky své dlouholeté žákyni MgA. Lence Šťastné. Soubor si zakládá vlastní občanské sdružení DFS Perníček, o.s.

Dnes pracujeme v tomto složení:

 

Organizační vedoucí MgA. Lenka ŠŤASTNÁ
Zástupce vedoucího Blanka SLOUKOVÁ
Choreografie MgA. Lenka ŠŤASTNÁ
  Blanka SLOUKOVÁ
  Iveta LEPORI - PALIČKOVÁ
Vedoucí muzik Michal DOUBEK
  Pavla SLOUKOVÁ
Hudební úpravy Michal DOUBEK
Krojová vedoucí Kateřina BLÁHOVÁ
  Pavla ZAJÍČKOVÁ
Dokumentaristé Petr PIČMAN
  Zdena ŠIMŮNKOVÁ
  Zuzana HRONOVÁ
Hospodářka Juliana ŠTASTNÁ
Jednatel Ing. Pavel UHLÍŘ