Děti světa tančí pro mír 2018

 

 

 

 

Projekt Děti světa tančí pro mír je nesoutěžní přehlídka nejlepšího folklórního umění jednotlivých účastnických zemí. Na tento festival jsou pečlivě vybírány soubory z celého světa na základě tradic, zvyků i obyčejů a umění jednotlivých regionů či států. Do České republiky bude následně pozváno 22 nejlepších souborů z celého světa, které vzejdou z důkladného dlouhodobého výběru. Festival se uskuteční v České republice v termínu od 9. – 23. října 2018 a program festivalu se uskuteční nejen v Pardubicích, Hradci Králové a Praze, ale i dalších místech v Pardubickém kraji. V Pardubicích jsme součástí Městských slavností a nyní se řeší i podoba celodenního programu v průběhu Velké pardubické dne 14. 10. 2018.   

 

Během tohoto festivalu budou pořádány přednášky, besedy, tématické workshopy i veřejná vystoupení. Pro náš festival v České republice jsme jako historicky první pořadatelé zařadili i charitativní zacílení festivalu v duchu motta „Děti dětem … aneb když děti pomáhají“. Všech 22 vybraných a pozvaných delegací bude požádáno, aby přivezly 2 specifické a originální předměty typické pro jejich region, jejich stát, které pak následně budou jednotlivě vydraženy během benefičního vystoupení. Tato celá částka pak bude věnována vybraným rodinám se zdravotně a mentálně postiženými dětmi.

 

VÝBĚR Z PROGRAMU FESTIVALU:

 

úterý 9. října 2018  
  9:00 Návštěva ZŠ Polabiny II
  11:00 Návštěva ZŠ Waldorfská
     
středa 10. října 2018  
  9:00 Návštěva ZŠ Štefánikova
  11:00 Návštěva ZŠ Studánka
  15:00 Seznamovací party účastníků festivalu
     
čtvrtek 11. října 2018  
  8:30 Koncert pro základní školy, KD Hronovická, Pardubice
  10:15 Koncert pro základní školy, KD Hronovická, Pardubice
  16:30 Koncert - upoutávka na Pernštýnském nám. Pardubice
  18:00 Zahajovací koncert festivalu, KD Hronovická, Pardubice
     
pátek 12. října 2018  
  8:30 Koncert pro základní školy, KD Hronovická, Pardubice
  10:15 Koncert pro základní školy, KD Hronovická, Pardubice
  14:00 - 16:00 Taneční dílna - výuka tanců Kolumbie, třída Míru, Pardubice
     
sobota 13. října 2018  
  10:45 Dny medu, KD Hronovická, Pardubice
  18:30 - 18:45 100. výročí ČSR - Koncert na Pernštýnském nám., Pardubice, 
     
neděle 14. října 2018  
  10:00 Celodenní festivalový program při 128. VELKÉ PARDUBICKÉ
     
pondělí 15. října 2018  
  11:00 Návštěva ZŠ Závodu Míru, Pardubice
  16:00 Návštěva Aqua centra Pardubice
     
úterý 16. října 2018  
  8:30 Koncerty pro školy - ZŠ Choltice
  10:15 Koncerty pro školy - ZŠ Řečany n. L.
  14:00 přijetí primátorem a náměstkem Statutárního města Pardubice
  15:00 Prohlídka Zámku Pardubice
     
středa 17. října 2018  
  celodenní Prohlídka a program v Praze
     
čtvrtek 18. října 2018  
  8:30 Koncert pro školy - ZŠ Býšť
  10:30 Koncert pro školy - Adalbertinum, Hradec Králové
  12:00 přijetí primátorem a náměstkyní Statutárního města Hradec Králové
  14:00 prohlídka Hradce Králové
  17:30 Galakoncert, Adalbertinum, Hradec Králové
     
pátek 19. října 2018  
  10:00 Koncert pro školy - KD Fabrika, Svitavy
  14:00 Prohlídka Zámku Litomyšl
  16:30 Taneční workshop - výuka tanců, Smetanův dům, Litomyšl
  18:00 Galakoncert, Smetanův dům, Litomyšl
     
sobota 20. října 2018  
  9:30 - 15:00 Evropský bál, národní stánky
  18:00 Galakoncert a charit. dražba, Východočeské divadlo Pardubice, 
     
neděle 21. října 2018  
  10:00 Porada vedoucích a manažerů národních delegací, hodnocení

 

kontaktní osoba

Ing. Pavel Uhlíř, prezident festivalu

telefon: 775 105510

e-mail: info@dfspernicek.cz