Děti světa tančí pro mír 2018

 

 

 

 

Projekt Děti světa tančí pro mír je nesoutěžní přehlídka nejlepšího folklórního umění jednotlivých účastnických zemí. Na tento festival jsou pečlivě vybírány soubory z celého světa na základě tradic, zvyků i obyčejů a umění jednotlivých regionů či států. Do České republiky bude následně pozváno 22 nejlepších souborů z celého světa, které vzejdou z důkladného dlouhodobého výběru. Festival se uskuteční v České republice v termínu od 9. – 23. října 2018 a program festivalu se uskuteční v Pardubickém, Královehradeckém, Olomouckém i Středočeském kraji a Praze. V Pardubicích jsme součástí Městských slavností a nyní by se mělo začít jednat i o konkrétní podobě celodenního programu v průběhu Velké pardubické dne 14. 10. 2018.   

 

Během tohoto festivalu budou pořádány přednášky, besedy, tématické workshopy i veřejná vystoupení. Pro náš festival v České republice jsme jako historicky první pořadatelé zařadili i charitativní zacílení festivalu v duchu motta „Děti dětem … aneb když děti pomáhají“. Všech 22 vybraných a pozvaných delegací bude požádáno, aby přivezly 2 specifické a originální předměty typické pro jejich region, jejich stát, které pak následně budou jednotlivě vydraženy během benefičního vystoupení. Tato celá částka pak bude věnována vybraným rodinám se zdravotně a mentálně postiženými dětmi.